Stichting Olaertsduyn

Streekarchief Voorne Putten

Doneren

De Stichting OMO en haar groeiende groep medestanders hebben alles in het werk gesteld om juridische touwtrekkerij te voorkomen. Helaas ziet het er inmiddels naar uit dat er toch naar de rechter moet worden gegaan om ons gelijk voor de gemeenschap te halen. De overheden, waaronder de gemeente Voorne aan Zee, doen de zaak waarvoor wij strijden namelijk min of meer af als een civielrechtelijk probleem waarin zij geen rol denken te kunnen spelen. Terwijl toch zaken als illegale huisvesting en bomenkap en het plaatsen van hekken zonder vergunning normaal gesproken toch echt overtredingen zijn die door de overheid zouden moeten worden aangepakt.

We zullen dus nog een lange adem moeten hebben en juristen in moeten schakelen om ons gelijk te halen en ons ideale doel te bereiken namelijk om het maatschappelijk karakter en openbare toegankelijkheid van Olaertsduyn te herstellen. En dat kost helaas geld.

Dus wilt u ons steunen? 

Maak dan uw donatie over naar rekeningnummer : 

NL36RABO0364981210 t.n.v. Stichting Olaertsduyn Maatschappelijk en Openbaar. 

Slechts het bestuur ziet uw naam bij uw donatie staan. We brengen die niet naar buiten. We geven wel volledige opening van zaken over onze totale inkomsten en wat we daar precies mee doen. Er zullen regelmatig updates op deze website verschijnen en u kunt zich via mail abonneren op onze nieuwsbrief.

Logo ANBI